Your address will show here +12 34 56 78

Propunerea alternativă de politică publică ”Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România”, formulată în cadrul proiectului ”Cultura Alternativă” nu reprezintă poziția oficială a Asociației Culturale Flower Power, a Uniunii Europene sau a a autorității finanțatoare-Programul Operațional Capacitate Administrativă,  fiind unul dintre rezultatele proiectului ”Cultura Alternativă” și al activităților prevăzute și derulate în cadrul acestuia.

La finalul proiectului, în perioada octombrie 2018, Propunerea de Politică Publică a fost depusă la registratura următoarelor instituții publice: Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Ministerul finanțelor, Ministerul Sănătății, etc

SCURT ISTORIC AL STATUTULUI ARTISTULUI ÎN ROMÂNIA

  • Text Hover

1990

Este înființată Fundația Culturală Română, care va deveni în anul 2013 Institutul Cultural Român.

  • Text Hover

1998

Are loc semnarea Declarației comune privind „Statutul creatorilor de artă și artiștilor interpreți în România”.

  • Text Hover

2016

Ministerul Culturii propune organizarea unei Platforme de Dialog cu Societatea Civilă, sub numele de Platforma „Cultura Vie”.

  • Text Hover

2017-2019

ACFP derulează proiectul „Cultură Alternativă” în cadrul căruia propune o politică publică privind Statutul Artistului în România.

PREZENTARE PROIECT

Obiective

Proiectul işi propune să consolideze capacitatea ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România în vederea îmbunătațirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional.

Activitati

Dezvoltarea unor instrumente de conștientizare pentru artiști în ceea ce privește asumarea statutului lor. Instrumentele vor fi disponibile în principal online și vor avea obiective concrete: statutul pe piața muncii, obligațiile fiscale, formare continua, surse de finanțare, etc.

Rezultate

Nevoia proiectului se bazează pe lipsa unui Statut al Artistului în România, în ciuda existenței unei combinații de ordine și legi care fac referire la elemente ale acestuia.
Îmbunatățirea statutului socio-profesional și a condiției creatorului este o prioritate a Strategiei pentru Cultura și Patrimoniu Național.

  • Text Hover

Asociația Culturală Flower Power (ACFP) a fost înființată în anul 2013, în scopul de a oferi cadrul legal pentru derularea unor proiecte propuse de tineri artiști. O parte din activitatea Asociației este dedicată activităților de educație non-formală, extrașcolară și susținerii implicării artiștilor profesioniști în educația tinerelor generații prin intermediul artelor. O altă direcție de lucru este organizarea de evenimente culturale – expoziții, concerte, lansări de carte, spectacole, reprezentând toate artele frumoase (pictură, teatru, muzică, etc).

Scopul Asociaţiei Culturale FLOWER POWER este de a desfăşura activităţi de promovare a educației non-formale și extrașcolare, culturii şi activităţilor culturale, precum şi a cetăţeniei şi democraţiei europene, la nivel local, naţional, european şi internaţional.

Asociația este autorizată de A.N.O.F.M.B. pentru servicii de informare și consiliere și de A.N.C. pentru realizarea de Cursuri in domeniul Comunicării și este autorizată pentru utilizarea datelor cu caracter personal, conform legislației actuale în domeniu.

ECHIPA PROIECTULUI

Contact

Adresa:

București

Telefon:

0744 521 906

Email:

contact@statutulartistului.ro