Stiri

Art Cultura: Statutul artistului român astăzi la RFI România

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

RFI România, partenerul media al proiectului Cultura Alternativa difuzează interviul din cadrul Art Cultura unde discutăm despre proiectul ”Cultura Alternativă”, care își propune realizarea unei politici publice alternative care să ducă la îmbunătățirea statutului artistului și la sincronizarea acestuia cu bunele practici în domeniul cultural din țările europene. Invitate: Anca Constantin van der Zee, responsabil de comunicare și Adriana Zaharia, responsabil pentru dialog social în cadrul proiectului.