Comunicate de presa proiect

Comunicat de Presa Cultura Alternativă – Februarie 2019

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

Proiectul “Cultura Alternativă” propune, în luna martie, primele zece intalniri de lucru la elaborarea politicii publice alternative, rezultat principal al proiectului.
Atelierele urmează taberei de lucru intensiv derulată în perioada 24-27 ianuarie la Govora, în cadrul căreia au fost studiate modele de bune practici din țări europene și procesul de elaborare și depunere a unei politici publice. Atelierul a fost coordonat de formatorii cooptați în echipa de proiect, Aura Corbeanu și Andreea Grecu Ciupală și a reunit douăzeci de reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul cultural, care au participat la cursul de formare în domeniul politicilor publice. A fost lansat la Govora și un Manual de Politici Publice, care cuprinde cele mai importante date despre peisajul cultural românesc și legislația actuală din domeniul cultural, fiind și un ghid pentru elaborarea de politici publice.

 

“Tabăra de la Govora a reunit profesionişti implicaţi în mai multe domenii ale vieţii culturale, purtând mai multe pălării: antreprenori culturali, creatori, facilitatori de comunicare, formatori. Este important să nu uităm exerciţiul comun: el a trecut în revistă ceea ce este esenţial pentru o propunere de politică publică, şi anume implicarea celor interesaţi şi afectaţi în acelaşi timp de deciziile autorităţilor în materie de politică culturală. A fost impresionant  valul de interes stârnit de discuţiile teoretice şi de cazurile practice. Implicarea este cheia unei viitoare consultări, parte a proiectului Cultura Alternativă.  La implicare,  am fost martore toate persoanele membre ale echipei de proiect. Este îmbucurător că treizeci de ani ezitanţi nu au omorât speranţa şi dorinţa de luptă. Mai există viitor în România pentru domeniul cultural. Am constatat cu surprindere şi cu mândrie. Bravo, creatori!”, a declarat Andreea Raluca Grecu Ciupală, la întoarcerea din tabăra de lucru intensiv “Cultura Alternativă”.

 

În luna martie, procesul de elaborare al politicii publice va continua prin întâlnirile de lucru, în scopul de a fi aflate și discutate alte propuneri de îmbunătățire a statutului artistului și a legislației din domeniul cultural, de a fi purtate discuții cu reprezentanți ai organismelor de administrare a drepturilor de autor, ai instituțiilor publice, uniunilor profesionale și cu ai altor ONG-uri reprezentative din domeniul cultural.

 

“Cultura Alternativă” continuă în lunile februarie și martie și seria de webinarii on-line, difuzate prin intermediul paginii de socializare a proiectului “Cultura Alternativă”. Webinariile aduc în fața publicului experți din diverse domenii și discursuri care susțin repoziționarea statutului artistului din România, în acord cu importanța și rolului acestuia în societate, cu modelele adoptate de alte țări europene și recomandările UNESCO și ale Comisiei Europene.

 

Următorul webinar – “Tehnică și elemente de advocacy în politica publică” – o are ca invitată pe doamna Aura Corbeanu – manager cultural și Vicepreședinte Executiv al UNITER. Partea I a webinarului va fi difuzată miercuri, 13 februarie, începând cu ora 19:00, pe paginile:
 https://www.facebook.com/statutulartistului și https://statutulartistului.ro/webinarii.

 

“Cultura Alternativă” își propune să consolideze capacitatea ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România, în vederea îmbunătățirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional.
Proiectul este inițiat de Asociația Culturală Flower Power și a fost selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European.

Contacte ”Cultura Alternativă”:

Email: contact@statutulartistului.ro

Pagini de socializare: www.facebook.com/statutulartistului.com

https://www.linkedin.com/in/cultura-alternativa-042365164/

Website: https://www.statutulartistului.ro

 

 

Manager Proiect:

Daniela Apostol

daniela.apostol@statutulartistului.ro

 

Responsabil comunicare, Președinte Asociația Culturală Flower Power

Anca Roxana Constantin van der Zee

anca.constantin@statutulartistului.ro

 

Facilitator Dialog Social:

Adriana Zaharia

adriana.zaharia@statutulartistului.ro

 

Expert Elaborare Politici Publice

Oana Nasui

oana.nasui@statutulartistului.ro