Comunicate de presa proiect

Comunicat de Presa – “Cultura Alternativa” invită artiștii și operatorii culturali să participe la discuții pentru definirea unui statut al artistului in România

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

În perioada 1-21 octombrie, proiectul ”Cultura Alternativă” invită artiștii și operatorii culturali la o serie de întâlniri de lucru specializate, în principalele regiuni din țară.

 

Întâlnirile vor avea loc în grupuri dedicate ariilor culturale specifice, după următorul program:

 

  • 1 octombrie, Timișoara, Ambasada – Casa Plai, Str. Anton Seiller, Nr. 2, Ora: 12:00 PM
    Domenii: Teatru, Dans, Muzică
  • 4 octombrie, Târgu Mureș, Teatrul 3G, Str. Avram Iancu, nr. 2, Ora: 12:00 PM

Domenii: Teatru, Dans, Muzică

  • 8 octombrie, Cluj, Reactor de creație și experiment, Str. Petöfi Sándor, Nr. 4, Ora: 12:00 PM

Domenii: Teatru, Dans, Muzică

  • 11 octombrie-Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Str. Cuza-Vodă, Nr. 29, Ora: 12:00 PM

Domeniu: Patrimoniu

  • 21 octombrie-București, Casa Filipescu Cesianu – Muzeul Municipiului București, mansardă, Calea Victoriei, Nr. 151, Ora: 12:00 PM

Domeniu: Arte Vizuale

 

Înscrierile participanților se pot face on-line, pe website-ul proiectului Cultura Alternativă, pe pagina https://statutulartistului.ro/intalniri-de-lucru-specializate/

 

Pentru că unicul mod in care poți impune schimbarea regulilor este participarea directă la scrierea lor și pentru că nu ne dorim să mimăm consultarea publică, vă invit să discutăm despre ce este astăzi vital să schimbăm în paradigmă.”, declară Adriana Zaharia, cea care va conduce discuțiile în cadrul acestei etape a proiectului, în calitate de Facilitator Dialog Social.


”Temele pe care ne dorim să le atingem în discuție sunt: Statutul oficial al artistului. Este necesar? Este posibil? Cum este perceput modelul slovac de definire a artistului? Este o definiție care acoperă toate variantele de situații în care se poate afla un artist? Drepturi de autor/ drepturi conexe. Cum este poziționat în acest moment artistul în acest mecanism financiar? Libertatea de exprimare in artă este o cutumă, sau este necesar să fie asigurată prin lege? Dreptul la sănătate. Există nevoi specifice medicale (boli profesionale) care trebuie luate în considerare de o cartă profesională? Deduceri fiscale dorite (sau nu) în funcție de subdomeniu (punct de plecare în discuție de la modelul german)
.

 

DESPRE STATUTUL ARTISTULUI

Adoptată de UNESCO, la Conferința Generală din 1980, Recomandarea cu privire la Statutul Artistului făcea apel la toate Statele Membre să îmbunătățească statutul profesional, social și economic al artiștilor, prin implementarea de măsuri și politici în domeniile educației continue, a asigurărilor sociale, pieței muncii, veniturilor și condițiilor de taxare, mobilității și libertății de expresie. Recomandarea a dus la recunoașterea dreptului artiștilor de a se organiza în uniuni de breaslă și organizații profesionale care să le reprezinte și să le apere interesele.

În toate țările, unii dintre artiști sunt angajați pentru munca lor, beneficiind de aceleași drepturi ca și angajați din alte domenii profesionale. Dacă sunt independenți, specificul muncii lor nu le permite să obțină beneficii în perioadele în care nu sunt angajați, chiar dacă ei au dobândit deja o calificare sau lucrează pentru creațiile sau operele lor. Numărul artiștilor angajați este, în toate țările, mult mai mic decât al celor independenți.

În Raportul realizat în 2015 pentru UNESCO pe baza unui sondaj mondial realizat în 2014,  regăsim raportări privitoare la Statutul Artistului în diverse State Membre. În domeniul protecției sociale, în Germania, de exemplu,  există Kunstler Sozialkasse (KSK), un fond destinat asigurării sociale a artiștilor. Aceștia pot solicita contribuții, dacă au înregistrate creații, în perioada ultimilor cinci ani. Peste 150 000 artiști beneficiază de asigurare medicală și pensie, unii primind chiar și asigurări de șomaj. Fondul este alimentat în proporție de 50% de către artiști, cealaltă jumătate provenind de la Guvernul Federal și de la cei care utilizează creațiile artistice și munca artiștilor(edituri, posturi de televiziune și radio, galerii de artă și companii).

În Austria, unele categorii de artiști sunt susținute de Fondul de Asigurare al Artiștilor(Künstlersozialversicherungsfondsgesetz). Este vorba despre artiștii vizuali, artiștii dramatici, muzicienii, scriitorii, creatorii de film și artiștii plastici contemporani. Programul este alimentat doar din contribuțiile artiștilor. Subvențiile de la stat intră în calcul dacă artiștii câștigă între 4743 și 23718 EUR/an. Subvențiile sunt asigurate prin contribuțiile companiilor de transmisie  prin cablu și al companiilor care comercializează receptoare de satelit și decodoare.

In Slovacia, artiștii contribuie cu un procent de 2% din veniturile proprii la programe sociale diferite de cele asigurate de sistemul public de sănătate. Fondurile sunt folosite pentru a oferi suport, la cerere, artiștilor, sub formă de sume lunare sau ajutoare pentru situații punctuale, în cazuri de boală, necesități de bătrânețe sau ajutoare de deces. Artiștii pot beneficia de acest fond și pentru decontarea tratamentelor medicale, în mod parțial sau integral, în funcție de situație.

În Statele Unite, uniunile profesionale ale artiștilor, printre care Federația Artiștilor de Televiziune și Radio, Ghilda Scriitorilor din America, Federația Americană a Muzicienilor, Asociația pentru Echitate a Actorilor și Ghilda Regizorilor din America, realizează programe largi și de succes, pentru a oferi asigurări medicale și pensii membrilor care au lucrat consistent de-a lungul carierei lor.

 

DESPRE PROIECTUL CULTURA ALTERNATIVĂ

Proiectul ”Cultura Alternativă” a fost selectat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European. . Acest program are ca scop principal crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Proiectul își propune să consolideze capacitatea ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România în vederea îmbunătățirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional și să formuleze  o propunere alternativă cu privire la Statutul Artistului în România.

Proiectul ”Cultura Alternativă” este inițiat și derulat de Asociația Culturală Flower Power, a cărei misiune este de a crea proiecte și programe care să susțină activitățile tinerilor artiști, comunicarea reală dintre aceștia și celelalte instituții și entități ce pot susține sau contribui la dezvoltarea și derularea proiectelor lor și de a susține implicarea artiștilor în diverse domenii: educație, formare profesională, evenimente culturale, formulare de politici culturale adaptate contextului cultural internațional.

 

”Cultura Alternativă” este un proiect susținut de TVR, RFI, Radio România Cultural, Observator Cultural, România Liberă, Modernism.ro, Docuart.ro și Comisia Națională a României pentru UNESCO. Intâlnirile de  lucru specializate sunt realizate în parteneriat cu Ambasada-Timișoara, Teatrul 3G-Târgu Mureș, Reactor de Creație și Experiment-Cluj, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” –Iași și Casa Filipescu Cesianu-Muzeul Municipiului București-București.


Contacte ”Cultura Alternativă”:

Email: contact@statutulartistului.ro

Pagini de socializare: www.facebook.com/statutulartistului.com

https://www.linkedin.com/in/cultura-alternativa-042365164/

Website: https://www.statutulartistului.ro

Manager Proiect:

Daniela Apostol

daniela.apostol@statutulartistului.ro

Responsabil comunicare, Președinte Asociația Culturală Flower Power

Anca Roxana Constantin van der Zee

anca.constantin@statutulartistului.ro

Pagină de înscrieri on-line Întâlniri Regionale de Dezbatere:

https://statutulartistului.ro/intalniri-de-lucru-specializate