Your address will show here +12 34 56 78

Prezentare proiect

Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România în vederea îmbunătățirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional, astfel fiind relevant pentru obiectivul specific 1.1 al Programului Operaţional Capacitate Administrativă. Acțiunile proiectului vizează ambele rezultate de program exprimate în apelul de proiecte CPP2/2017 în cadrul POCA.
  • Text Hover
Nevoia proiectului se bazează pe lipsa unui Statut al Artistului în România, în ciuda existenței unei combinații de ordine și legi care fac referire la elemente ale acestuia. Acestora li se adaugă și inițiative ale diverselor ONG-uri implicate în definirea cât mai clară a unui statut.
Îmbunătățirea statutului socio-profesional și a condiției creatorului este o prioritate a Strategiei pentru Cultura și Patrimoniu Național, bazată pe recomandări ale UNESCO și Comisiei Europene.
Pe lânga formularea unei propuneri alternative cu privire la Statutul artistului, un element de inovație pe care ni-l propunem în cadrul acestui proiect este acela de a dezvolta și instrumente de conștientizare pentru artiști în ceea ce privește asumarea statutului lor. Aceste instrumente vor fi disponibile în principal în mediul online și vor avea obiective concrete în ceea ce privește: statutul pe piata muncii, obligațiile fiscale, formare continuă, surse de finanțare ale activităților culturale, etc.
  • Text Hover

Oops!! Something's Missing

Please install and activat Contact Form 7 to use this shortcode. For importing form styles, please read the description in contact form setting panel.

%d blogeri au apreciat: