Your address will show here +12 34 56 78
News
Cu privire la ORDONANȚA DE URGENȚĂ care propune unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative apărută sub formă de proiect la 2.08.2023, semnatarii memoriului, manageri de instituții publice și reprezentanți ai UNITER, doresc să își exprime îngrijorarea față de modul în care instituțiile de cultură vor putea sau nu să își mai desfășoare activitatea din toamna anului 2023, luând în considerare anumite măsuri prevăzute în proiectul de ordonanță de urgență în discuție, care ar avea un impact dezastruos asupra sectorului cultural.
Pe baza motivelor expuse și având în vedere dreptul garantat constituțional la cultură, semnatarii memoriului solicită eliminarea aplicării dispozițiilor din proiectul de ordonanță de urgență care sunt menționate la pct. 2–4 de mai jos pentru instituțiile publice de cultură.


0