Stiri

Prezentarea Studiului calitativ realizat în cadrul proiectului Cultura Alternativă, într-o dezbatere recentă

Plaforma MoldArte care promovează operatorii culturali din Republica Moldova și dialogul internațional, propunzându-și să medieze noi relații dintre reprezentanții organizațiilor culturale din Europa,  a propus o discuție pe tema Statutului Artistului.
În cadrul acestei întâlniri, a fost prezentat Studiul Calitativ realizat în cadrul Proiectului ”Cultura Alternativă”, proiect inițiat de Asociația Culturală Flower Power și cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European în cadrul POCA 2014-2020.
Participanții la discuție au fost Gabriele Rosana-Director pentru Politici Culturale la Culture Action Europe-Bruxelles, Carmen Croitoru-Director General al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Andrei Chistol-Secretar de Stat la Ministerul Culturii din Republica Moldova, Dorin Vaculovschi-Doctor în Științe Economice și expert la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale ”Viitorul” din Chișinău și Corina Andrei-Sociolog, Doctor în Științe Politice, Expert în proiecte sociale și educative, cea care a realizat Studiul Calitativ-”Statutul Artistului în cinci țări europene”, în 2018, în cadrul Proiectului ”Cultura Alternativă”.

Dezbatere Moldart


Author


Cultura AlternativaCultura Alternativa

Cultura Alternativa

Cultura Alternativă este un proiect selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020, cofinanțat de U.E. din Fondul Social European, ce vizează consolidarea capacității ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice.