Your address will show here +12 34 56 78
Studii calitative și cantitative

Proiectul Cultura Alternativă vizează, pe de-o parte, realizarea unui studiu calitativ cu privire la bunele practici de politici publice în domeniul cultural, la nivel internațional. Acest studiu va utiliza instrumente precum analize și interviuri, cuprinzând liniile directoare pentru următoarele domenii culturale:

Arte vizuale

Artele spectacolului

Patrimoniu

Proiectul Cultura Alternativă vizează, pe de altă parte, realizarea unui studiu cantitativ cu privire la percepția artiștilor asupra mixului legislativ care reglementează domeniul culturii, utilizând sondaje online. Acest studiu va consulta stakeholderii din mediul cultural afectați în mod direct sau indirect de aspectele legislative. Astfel, studiul se va adresa următoarelor categorii:

Artiști

ONG-uri culturale

Societăți comerciale

Studiu calitativ consultativ

🇫🇷

Franța

🇩🇪

Germania

🇩🇰

Danemarca

🇸🇰

Slovacia

🇬🇧

UK

În cadrul studiului se vor analiza legile, strategiile și politicile publice cu privire la domeniul cultural din cel puţin 5 țări din Uniunea Europeana, evidențiindu-se bunele practici, rezultatele și impactul acestora. Cuprinsul studiului calitativ vizează următoarele:

  1. Concepte și definiții fundamentale pentru analiza politicilor publice în domeniul cultural

  2. Studii de caz asupra situației politicilor publice în domeniul cultural în cinci state din Uniunea Europeană: Franța, Germania, Danemarca, Slovacia, Marea Britanie

  3. Analiza calitativă: Perspective și opinii privind politicile publice și statutul artistului în cinci state ale Uniunii Europene

  4. Analiza comparativă a bunelor practici în cele 5 state europene

  5. Politicile publice la nivel cultural în Romania, stat al Uniunii Europene

Studiu cantitativ sondaj

Sondajul se va realiza online și va avea o interfață extrem de prietenoasă pentru a facilita accesul cât mai multor persoane din grupul țintă. În acest sens, orice ajutor de diseminare este foarte binevenit și v-am fi recunoscători daca ne veți sprijini în acest demers de a da ocazia cât mai multor artiști și reprezentanți ai organizațiilor private sau publice, implicate în artă, să se exprime.

Nu vom condiționa participanții de datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa), aceștia vor putea participa la sondaj cu minimum o adresa de e-mail pe care vor putea primi o sinteză a rezultatelor și vor putea participa ulterior și la alte consultări. Toate răspunsurile vor fi tratate cu absolută confidențialitate și vor fi prelucrate statistic. Printre beneficiile ce se vor obține în urma studiului cantitativ se numără:

Analiza economică

Analiza documentară actualizată cu privire la situația ocupării și salarizării in domeniul culturii comparativ cu alte sectoare economice (date statistice)

Analiza infrastructurii

Analiza documentară cu privire la situația accesului la cultură din punct de vedere logistic și al resurselor (date statistice)

Evaluarea statutului artistului

Evaluare: starea de fapt actuală din Romania cu privire la statutul artistului (sondaj de opinie);

Abordare bottom-up

Politica publică dedicată artiștilor și oamenilor de cultură care pornește de la nevoile lor, prin evaluarea impactului mixului legislativ actual asupra părților interesate.

%d blogeri au apreciat: