Comunicate de presa proiect

UNESCO lansează un survey mondial privind Condiția Artistului

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

UNESCO lansează până pe 23 noiembrie 2018 un studiu global privind politicile și măsurile luate în întreaga lume pentru a sprijini drepturile economice și sociale ale artiștilor.

Este vorba de un moment critic când artiștii și creatorii din întreaga lume au reiterat apelurile pentru drepturi mai puternice, o remunerație mai echitabilă, o reformă a drepturilor de autor, o legislație care să ofere creatorilor o afacere echitabilă din partea companiilor globale, în special a celor care oferă o platformă pentru conținutul generat de utilizatori ).

După cum reiese din Raportul Global 2018 al UNESCO din 2018 privind reformularea politicilor culturale, ocuparea forței de muncă și statutul social al artistului continuă să fie precare, cu acces scăzut la asigurările sociale, la pensii și la alte prevederi sociale.

Mult așteptaț de artiști și de profesioniștii din domeniul culturii, constatările sondajului ar trebui să servească pentru a informa factorii de decizie politică și pentru a trimite un mesaj împuternicit comunității globale – care permite generațiilor viitoare de creatori să își facă viața din munca lor.

 

Profesionalizarea statutului artiștilor și definirea condițiilor lor de muncă economice și sociale este esențială pentru a reafirma libertatea de exprimare pentru artiști

Deeyah Khan, producător de film și Ambasador UNESCO pentru libertatea și creativitatea artistică

 

Sondajul a fost conceput  pe trei domenii tematice: cultura în mediul digital; mobilitatea transnațională a artiștilor și fluxul de opere artistice; drepturile sociale și economice, libertatea artistică și egalitatea de gen.

Aliniat la aspectele abordate de Recomandarea UNESCO privind statutul artistului, chestionarul online este disponibil pentru statele membre ale UNESCO și organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale relevante.

Adoptată de Conferința Generală a UNESCO în 1980, această recomandare invită guvernele să îmbunătățească statutul profesional, social și economic al artiștilor prin implementarea politicilor și măsurilor legate de formare, securitate socială, ocuparea forței de muncă, condiții de venit și fiscalitate, mobilitate și libertate de expresie.

Obligația de a consolida legislația pentru a rezolva aceste probleme a dat în ultimii ani un impuls nou acțiunii UNESCO. Prin intermediul programului său Aschberg și în cadrul Convenției din 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, asistența tehnică este acordată țărilor care doresc să își dezvolte sau să revizuiască cadrul legislativ al artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii. Republica Mauritius a beneficiat de acest sprijin dedicat în 2017 pentru a crea un astfel de mediu de reglementare nou.

Rezultatele sondajului vor fi prezentate de directorul general al UNESCO la cea de-a 40-a sesiune a Conferinței Generale din toamna anului 2019.