Comunicate de presa proiect

Comunicat de Presa Cultura Alternativă – Decembrie 2018

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

Pe 12 decembrie 2018, Asociația Culturală Flower Power a participat la evenimentul anual de informare al POCA, cu o prezentare a proiectului ”Cultura Alternativă. Evenimentul a avut loc la Hotel Minerva din București și a avut tema „Implicarea ONG-urilor și partenerilor sociali în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern„.

 

La eveniment au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai ONG-urilor, ai partenerilor sociali, ai instituțiilor de învățământ superior acreditate, beneficiari şi potenţiali beneficiari ai POCA, precum şi reprezentanţi ai AM POCA. Au fost prezentate în cadrul întâlnirii, cele mai importante proiecte derulate de ONG-uri în domeniul formulării de politici publice, printre care s-a numarat si proiectul CULTURA ALTERNATIVA, fiind urmărită prezentarea de modele de bune practici. Au fost puse în discuție însă și problemele întâmpinate în derularea proiectelor, în vederea îmbunătățirii comunicării și realizării schimbului de experiență dintre participanți pentru adoptarea soluțiilor celor mai bune spre finalizarea cu rezultate pozitive a proiectelor selectate spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020.

 

În luna decembrie, proiectul Cultura Alternativă continuă studiul mixului legislativ care reglementează activitățile culturale și artistice și pregătește organizarea taberei de lucru și a stagiului de formare programate pentru luna ianuarie. La finalul lunii ianuarie va avea loc, așadar, mult-așteptata tabără de lucru ”Cultura Alternativă”, în care 20 de participanți din cadrul grupului țintă al proiectului—manageri culturali, artiști, reprezentanți ai ONG-urilor— vor beneficia de formare aplicată în domeniul elaborării, implementării și monitorizării politicilor publice în sectorul cultural, vor putea comunica direct și lucra, alături de echipa de implementare, la creionarea liniilor principale pe care se va sprijini politica publică alternativă dedicată definirii unui statut al artistului în România

 

Stagiul de formare va fi susținut de Aura Corbeanu și Andreea Grecu, manageri și formatori culturali cu experiență, care s-au alăturat echipei proiectului ”Cultura Alternativă” și au pregătit manualul pe baza căruia se va desfășura stagiul, materialele suport și exemple de bune practici.

In cadrul stagiului de formare din cadrul proiectului ”Cultura alternativă” vom lucra timp de 4 zile pentru dezvoltarea abilităților și a competențelor de elaborare a unor propuneri legislative in domeniul cultural, urmărind ca prin parcurgerea tuturor etapelor solicitate de acest proces extrem de important la nivel legislativ să clarificăm modalitatea corectă și concretă de lucru în acest domeniu. Impreună cu cei 20 cursanți vom incerca să formulăm aceste propuneri alternative de politici publice, respectând cele 2 module incluse în program, respectiv – egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă – din perspectiva sectorului cultural”., ne spune Aura Corbeanu referitor la activitatea ce se va desfășura în tabăra de lucru.

 

Grupul de lucru care se va constitui în cadrul taberei va analiza și va continua să lucreze asupra propunerilor făcute pe parcursul etapelor de până acum ale proiectului, după încheierea work-shop-ului, prin intermediul rețelei virtuale ”Cultura Alternativă”, special destinată acestui scop. Participanții la work-shop și, de asemenea,  toți cei interesați de discuții și propuneri pe tema proiectului ”Cultura Alternativă” se pot înscrie în această rețea prin intermediul conturilor de pe rețelele de socializare cele mai des utilizate sau direct de pe website-ului https://statutulartistului.ro Rețeaua virtuală va permite comunicarea directă și continuă și analiza, alegerea și dezvoltarea propunerilor care vor sta la baza propunerii de politică publică a proiectului ”Cultura Alternativă”.

 

Anul 2019 va începe, așadar, cu un pas important în proiectul ”Cultura Alternativă”, crearea unui grup de lucru care va analiza, redacta și semna propunerile ce vor fi incluse în varianta de politică publică dedicată definirii unui Statut al Artistului în România.

 

Cu speranța că anul viitor va aduce cu el atingerea rezultatelor așteptate ale proiectului ”Cultura Alternativă”, Asociația Culturală Flower Power, inițiatoarea proiectului, vă dorește tuturor, la final de an 2018, sărbători fericite și un an 2019 plin de împliniri !

Contacte ”Cultura Alternativă”:

Email: contact@statutulartistului.ro

Pagini de socializare: www.facebook.com/statutulartistului.com

https://www.linkedin.com/in/cultura-alternativa-042365164/

Website: https://www.statutulartistului.ro

 

Rețea virtuală a proiectului ”Cultura Alternativă”

https://statutulartistului.ro/retea-virtuala

 

Manager Proiect:

Daniela Apostol

daniela.apostol@statutulartistului.ro

 

Responsabil comunicare, Președinte Asociația Culturală Flower Power

Anca Roxana Constantin van der Zee

anca.constantin@statutulartistului.ro