Comunicate de presa proiect

Comunicat de Presa “Cultura Alternativa” Iulie 2018

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

In perioada aprilie 2018-iulie 2019, Asociația Culturală Flower Power derulează Proiectul ”Cultura Alternativă”, proiect selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Proiectul își propune să consolideze capacitatea ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România, în vederea îmbunătățirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional și să formuleze  o propunere alternativă cu privire la Statutul artistului în România.

Proiectul se află, în acest moment, în etapa de Dezvoltare a instrumentelor de evaluare a impactului mixului legislativ actual din România asupra artiștilor din toate domeniile culturale. Prima modalitate de evaluare a percepției efectelor legislației actuale de către artiști este sondajul deschis pe website-ul proiectului, www.statutulartistului.ro. Sondajul, realizat sub forma unui chestionar, este primul de acest tip pus la dispoziția tuturor artiștilor și operatorilor culturali din România, indiferent de domeniul artistic în care se exprimă.

Concomitent cu completarea sondajului, realizat în urma consultărilor cu experții implicați în proiect de sociologul Ionela Șufaru, se lucrează la studiul comparativ care are drept subiect de analiză, condiția artistului din cinci țări din Europa. În cadrul studiului, sunt analizate și comparate condițiile în care piața culturală și viața artiștilor funcționează și sunt reglementate în  Franța, Germania, Danemarca, Slovacia, Marea Britanie. Studiul calitativ este realizat de Corina Andrei-doctor în științe politice și va cuprinde nu doar datele și analiza peisajului cultural din țările respective, dar și studii de caz, interviuri cu artiști și operatori culturali care trăiesc în aceste țări. Scopul studiului este de a oferi modele de bune practici și de a furniza date despre modalități diverse de abordare a metodelor de susținere și îmbunătățire a condiției artistului în alte țări europene.

Echipa de proiect lucrează, în această perioadă, la pregătirea etapei imediat următoare a proiectului: crearea unei rețele virtuale de comunicare între mediul cultural și mediul civic și întâlnirile specializate cu artiștii din țară, in vederea identificării nevoilor specifice din principalele domenii culturale din România.

Acestea sunt cele două metode propuse de proiectul  ”Cultura Alternativă” pentru atingerea unuia dintre obiectivele specifice Dezvoltarea mecanismelor de consolidare a dialogului social și civic.

Crearea rețelei virtuale de comunicare va începe prin organizarea unei serii de webinarii în care se vor dezbate diverse teme de interes pentru toți reprezentanții zonei artistice, dar și civice.La webinarii vor fi invitați specialiști în diverse domenii culturale, care pot oferi o imagine asupra peisajului cultural și administrativ din zona culturală, în acest moment. Webinariile vor putea fi urmărite on-line, pe site-ul proiectului.

Cei care se vor înscrie la webinar, vor putea formula întrebări în direct, prin intermediul mijloacelor tehnice puse la dispoziție de platforma proiectului. Ei vor putea intra, astfel, în dialog cu specialiștii invitați și se vor putea implica, astfel, activ, în activitățile proiectului.

Al doilea pas în facilitarea dialogului social, vor fi întâlnirile la masa discuțiilor. Facilitatorul întâlnirilor va fi regizorul de teatru Adriana Zaharia, expert facilitare dialog social, în echipa ”Cultura Alternativă”. Întâlnirile vor crea cadrul necesar comunicării artiștilor din diverse domenii culturale, pe problematica specifică domeniului în care își desfășoară activitatea. Vor exista cinci întâlniri, dedicate domeniilor Arte vizuale, Muzică, Dans și coregrafie, Teatru și Film, Televiziune și alte arte. Fiecare întâlnire va da ocazia unui număr de 20 de artiști invitați să participe la dezbateri și să formuleze propuneri. Întâlnirile vor fi organizate în următoarele orașe: București, Timișoara, Cluj, Iași,Târgu Mureș. Vor fi discutate nevoile artiștilor din fiecare domeniu, propunerile și observațiile lor pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, a libertății, mobilității și protecției sociale a artiștilor independenți.

Proiectul ”Cultura Alternativă” a apărut ca răspuns la nevoia de îmbunătățire a  statutului socio-profesional și a condiției creatorului, în România, în urma participării  în 2016 a Asociației Culturale Flower Power  la consultările organizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale în vederea realizării Strategiei Culturale pe perioada 2016-2020.  Printre obiectivele generale, formulate în cadrul acestei strategii, se numără și Îmbunătățirea statutului socio-profesional și a condiției creatorului.

Elaborarea de măsuri și politici culturale care să contribuie la dezvoltarea unui mediu favorabil pentru libertatea de exprimare artistică și care să asigure condițiile materiale pentru facilitarea exprimării talentului creator este necesară pentru a asigura un rol proeminent al culturii în societate. Recomandarea privind Condiția Artistului (UNESCO – Belgrad, 1980), Declarația finală a Congresului Mondial asupra aplicării Recomandărilor privind Condiția Artistului (UNESCO – Paris, 1997) și Conferința „Politici pentru dezvoltare în cultură“ (UNESCO – Stockholm, 1998) sunt doar câteva repere care indică nevoia definirii clare a tuturor drepturilor care derivă din funcția socială a creatorului, precum şi a drepturilor şi libertăților care se cuvin oricărui cetăţean (morale, economice sau de securitate socială etc.) inclusiv prin crearea unor condiţii materiale şi sociale care să faciliteze exprimarea talentului creativ.”(pagina 108,Strategia pentru Cultură și Patrimoniu Național 2016-2022-Ministerul Culturii).

În luna iunie a acestui an, UNESCO a anunțat desfășurarea, până pe 23 noiembrie 2018, a unui studiu global privind politicile și măsurile luate în întreaga lume pentru a sprijini drepturile economice și sociale ale artiștilor. După cum reiese din Raportul Global al UNESCO din 2018, privind reformularea politicilor culturale, ”ocuparea forței de muncă și statutul social al artistului continuă să fie precare, cu acces scăzut la asigurările sociale, la pensii și la alte prevederi sociale.

Recomandarea adoptată de Conferința Generală a UNESCO în 1980, a invitat guvernele să îmbunătățească statutul profesional, social și economic al artiștilor, prin implementarea politicilor și măsurilor legate de formare, securitate socială, ocuparea forței de muncă, condiții de venit și fiscalitate, mobilitate și libertate de expresie.” .  (https://statutulartistului.ro/unesco-lanseaza-un-survey-mondial-privind-conditia-artistului/)

Vestea sondajului UNESCO este încă un impuls pozitiv pentru echipa Proiectului ”Cultura Alternativă” și un motiv în plus pentru a invita, din nou, artiștii și operatorii culturali, precum și instituțiile publice din domeniul culturii să participle la activitățile și întâlnirile propuse de proiect în București și în alte orașe din țară, în sprijinul identificării și adoptării unor măsuri concrete de îmbunătățire a condiției artiștilor din România.

Mai multe detalii despre proiect și știri și informații actualizate pas cu pas,  pe:
Website: https://www.statutulartistului.ro,
Facebook: https://www.facebook.com/statutulartistului ,
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cultura-alternativa
Google+: https://plus.google.com/u/0/113540135669045167217
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCARaSepAdAl3NXUbddZ9ZfQ


Adrese de contact:

contact@statutulartistului.ro

Anca Constantin van der Zee-Responsabil Comunicare,

anca.constantin@statutulartistului.ro

Daniela Apostol-Manager Proiect

daniela.apostol@statutulartistului.ro