Comunicate de presa proiect

Comunicat de Presa Cultura Alternativă – Iunie 2019 – Începe consultarea publică

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

Proiectul „Cultura Alternativă” a fost inițiat de Asociația Culturală Flower Power și destinat persoanelor și entităților relevante din domeniul cultural, în direcția consolidării capacității acestora în dezvoltarea de politici publice culturale.  Proiectul are ca obiectiv specific formularea unei propuneri alternative la politicile publice, care să conducă la îmbunătățirea Statutului Artistului în România.

Proiectul ”Cultura Alternativă” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă și se desfășoară în perioada aprilie 2018-septembrie 2019.

În luna iunie 2019, ”Cultura Alternativă” parcurge o etapă importantă, destinată prezentării unei Propuneri alternative de politică publică și supunerii acesteia unui proces de consultare publică.

Activitatea de elaborare a politicii publice din cadrul proiectului ”Cultura Alternativă” a fost coordonată de Oana Năsui-Expert cooptat în echipa proiectului.

Prima schiță a Propunerii de politică publică, pe formatul HG 775/2005, a fost formulată de un grup de 20 de reprezentanți ai zonei culturale private,  în cadrul unei tabere de formare în domeniul politicilor publice, în ianuarie 2019. Schița a fost completată, pe parcursul proiectului, cu feedback-uri privind problematicile și soluțiile posibile, furnizate de diversele tipuri de instrumente de lucru folosite în cadrul proiectului: un chestionar online de percepție (aproximativ 300 de respondenți), 9 dezbateri in țară (191 participanți), 5 întâlniri de lucru cu artiștii din țară (100 de persoane) și 17 întâlniri de lucru cu 55 de specialiști și stakeholderi.

Pentru fundamentarea Propunerii de Politică Publică a fost realizată o cercetare legislativă pe un mix de peste 120 de legi românești, cu referire directă sau conexă la artist și la mediul cultural.

Toate aceste Legi sunt disponibile pe site-ul proiectului (www.statutulartistului.ro), în variantă rezumat și în variantă completă.

Consultarea publică va fi urmată de o serie de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice competente, în scopul promovării propunerii alternative dezvoltate, în vederea adoptării/aprobării acesteia și implementării în sistemul cultural național.

 

Etapa de consultare publică dedicată propunerii alternative de politică publică cu titlul ”Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România” se va desfășura în perioada 05.06.2019-05.07.2019, on-line, prin intermediul website-ul-ui  https://statutulartistului.ro, pe o pagină de tip forum.

Pagina de consultare publică poate fi accesată la adresa https://statutulartistului.ro/forums/forum/consultare-publica-propunere-politica-publica-statutul-artistului-romania/

Prin intermediul acestei pagini, toți cei interesați pot transmite observații și propuneri privind conținutul Propunerii de politică publică.

 

Tot în luna iunie, au loc în cadrul proiectului șapte evenimente de diseminare a Propunerii alternative de politică publică ” Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România”. Evenimentele vor avea loc după următorul program:

  • 6 iunie (joi) – Iaşi, Universitatea de Arte George Enescu, 11.00-13.00, Str. Cuza Vodă nr. 29, Iași, Et. 1, Sala Senat

 

  • 12 iunie (miercuri) – Timisoara, Reciproc, 10.00-12.00 , Strada Mărășești 14, Timișoara

 

 

  • 18 iunie (marti) – MINAC (Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta) , Sala Frescelor, 12.00-14.00 , Piața Ovidiu nr. 12, Constanța, Sala Frescelor

 

 

  • 20 iunie (joi) – Craiova, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, 14.00-16.00, Mihail Kogalniceanu, nr.9, Craiova, Sala acad. Dinu C. Giurescu

 

 

  • 24 iunie (luni) – Sibiu, Teatrul Gong, 11.00-13.00, Strada Alexandru Odobescu 4, Sibiu, Sala Studio

 

 

  • 26 iunie (miercuri) – Cluj, Casa Matei, 11.00-13.00 , Strada Matei Corvin 6, Cluj-Napoca (in Piata Muzeului), Sala 15

 

 

  • 28 iunie (vineri) – Bucureşti, Muzeul Bucuresti, Casa Filipescu-Cesianu, 10.00-12.00, Calea Victoriei nr. 151

 

La întâlnirile de discuții pe marginea Propunerii alternative de politică publică sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor și organismelor culturale de stat și private din orașele amintite, artiști, manageri culturali. Toți cei care doresc să se înscrie la discuțiile programate, sunt invitați tot pe website-ul https://statutulartistului.ro, pe pagina dedicată înscrierilor: https://statutulartistului.ro/evenimente-diseminare-propunere-politica-publica

 

Propunerea alternativă de politică publică ” Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România”, formulată în cadrul proiectului ”Cultura Alternativă” nu reprezintă poziția oficială a Asociației Culturale Flower Power, a Uniunii Europene sau a a autorității finanțatoare-Programul Operațional Capacitate Administrativă,  fiind unul dintre rezultatele proiectului ”Cultura Alternativă” și al activităților prevăzute și derulate în cadrul acestuia.

Contacte ”Cultura Alternativă”:

Email: contact@statutulartistului.ro

Pagini de socializare: www.facebook.com/statutulartistului

https://www.linkedin.com/in/cultura-alternativa-042365164/

Website: https://www.statutulartistului.ro

 

 

Manager Proiect:

Daniela Apostol

daniela.apostol@statutulartistului.ro

 

Expert Dialog Social și Civic

Adriana Zaharia

adriana.zaharia@statutulartistului.ro

 

Expert Elaborare Politici Publice

Oana Nasui

oana.nasui@statutulartistului.ro

 

Responsabil comunicare, Președinte Asociația Culturală Flower Power

Anca Roxana Constantin van der Zee

anca.constantin@statutulartistului.ro