Interviuri

Despre Statutul Artistului La Radio Guerrilla

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

Oana Năsui, Expert Coordonator Propuneri Politici Publice discută despre proiectul Cultura Alternativă, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 cu Bogdan Serban, in programul “Imi place sa Logout”, de la Radio Guerilla.