Interviuri

Despre Statutul Artistului La Radio România Cultural

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

Radio România Cultural, partenerul media al proiectului Cultura Alternativa difuzează emisiunea privind Statutul Artistului în România. Anca Roxana Constantin van der Zee, Responsabil Comunicare și Oana Năsui, Expert Coordonator Propuneri Politici Publice discută despre proiectul Cultura Alternativă, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.