Interviuri

Spot Radio RFI Romania – Evenimente Regionale de Dezbatere

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

RFI România, partenerul media al proiectului Cultura Alternativa difuzează spotul radio privind evenimentele regionale de dezbatere pentru statutul artistului în România.