Comunicate de presa proiect

Video Conferința de deschidere a Proiectului ”Cultura Alternativă”

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

Mai jos puteți vizualiza clipul video al Conferinței de deschidere a Proiectului “Cultura Alternativă”: