Comunicate de presa proiect

Comunicat de Presa Cultura Alternativă – Aprilie 2019

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

În luna martie, în cadrul proiectului ”Cultura Alternativă”, au avut loc 17 întâlniri de lucru la care au participat 55 de persoane, invitate la discuții pe marginea schiței de propunere publică alternativă. Schița a fost realizată în cadrul Taberei de formare culturală ”Cultura Alternativă”, de cei 20 de reprezentanți ai ONG-urilor active din domeniul cultural.

Cele 17 întâlniri de lucru au avut loc în București, Timișoara și Cluj și au urmărit stabilirea liniilor principale ale propunerii alternative de politică publică referitoare la repoziționarea Statutului Artistului în România, rezultat principal al proiectului ”Cultura Alternativă”.

În luna aprilie, Oana Ioniță Năsui, coordonator al politicii publice ”Cultura Alternativă”, lucrează împreună cu expertul în domeniul juridic și experții economiști, la formularea propunerii finale, pe baza studiilor, a întâlnirilor de lucru și a legislației existente în domeniu.

“În urma unei analize legislative cu un mix de 120 de legi sistemice, sectoriale, privind creatorul, în mod direct sau indirect, s-a inițiat prezenta propunere de politică publică pentru consolidarea statutului socio-profesional al artistului. Formularea acestei propuneri alternative la politicile publice este bazată pe problemele reale identificate prin intermediul studiilor recent realizate dar și a documentelor produse până în prezent. Termenul de „artist” este considerat ca o denumire umbrelă, în sens pozitiv, lunând în considerare atât diversitatea manifestărilor creative contemporane și specializările fiecărui domeniu cultural, cât și atomizarea definițiilor și reglementările inegale din legislația românească. Prezenta politică publică propune armonizare legislativă, nu omogenizare și un statut inclusiv, nu unul uniform”, spune Oana Năsui.

 

Formularea unei propuneri de politică publică bine documentate, necesită și o analiză a impactului economic pe care anumite schimbări propuse le-ar avea asupra categoriilor afectate de aceasta.

 

Pentru definirea soluțiilor, în urma analizei datelor colectate și pentru mai multă obiectivitate, este indicat să se apeleze la experți cu o vastă experiență atât în sectorul creativ, cât și în cel al politicilor publice. O echipă formată din trei membri va putea da formă unei politici publice coerente care să servească scopului declarat. Soluțiile trebuie să urmărească liniile trasate în Strategia sectorială pentru dezvoltarea competențelor culturale și creative prin parteneriate cu sistemul de educație, cu furnizorii de servicii educative formale și cu furnizorii de servicii de formare profesională și de educație permanentă. Aceste competențe se pot îmbunătăți printr-un set de măsuri aplicate articulat prin colaborarea mai multor instituții cu putere de decizie: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, susține Andreea Grecu Ciupală, expert principal în realizarea analizei de impact economic, în cadrul echipei de proiect.

 

În luna mai a acestui an, propunerea alternativă de politică publică formulată de echipa de lucru, va fi supusă consultării publice. Consultarea va avea loc on-line, prin intermediul website-ului https://statutulartistului.ro care va pune la dispoziția tuturor celor interesați textul propunerii de politică publică și modalitățile de participare la consultare.

 

Pe același website, puteți găsi, încărcate, documentele rezultate în urma activităților proiectului, cât și reflectarea acestuia în presă, radio și TV. De asemenea, puteți urmări webinariile susținute de experți din domeniul cultural și vă puteți înscrie în rețeaua virtuală ”Cultura Alternativă” pentru comunicarea deschisă pe marginea rezultatelor acestuia. Accesul în rețeaua virtuală se poate face direct sau prin intermediul conturilor deja existente pe principalele rețele de socializare on-line.

Contacte ”Cultura Alternativă”:

Email: contact@statutulartistului.ro

Pagini de socializare: www.facebook.com/statutulartistului

https://www.linkedin.com/in/cultura-alternativa-042365164/

Website: https://www.statutulartistului.ro

 

 

Manager Proiect:

Daniela Apostol

daniela.apostol@statutulartistului.ro

 

Responsabil comunicare, Președinte Asociația Culturală Flower Power

Anca Roxana Constantin van der Zee

anca.constantin@statutulartistului.ro

 

Facilitator Dialog Social:

Adriana Zaharia

adriana.zaharia@statutulartistului.ro

 

Expert Elaborare Politici Publice

Oana Nasui

oana.nasui@statutulartistului.ro