Forums – Cultura Alternativa | Statutul Artistului in Romania
Your address will show here +12 34 56 78

Home Forums

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Ultima actualizare
  • Public consultation "Strengthening the social status of the artist, author, creator in Romania"


   Acesta reprezintă un forum de dezbateri privind propunerea de politică publică referitoare la "Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România".

   Propunerea alternativă de politică publică ”Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România”, formulată în cadrul proiectului ”Cultura Alternativă” nu reprezintă poziția oficială a Asociației Culturale Flower Power, a Uniunii Europene sau a a autorității finanțatoare-Programul Operațional Capacitate Administrativă,  fiind unul dintre rezultatele proiectului ”Cultura Alternativă” și al activităților prevăzute și derulate în cadrul acestuia.


   Pentru detalii privitoare la fundamentare vă rugăm să accesați documentul Propunerii de Politică Publică

   Întreaga documentație și studiile la care face referire Varianta de Soluționare propusă pot fi accesate în secțiunea Useful information

   We look forward to your feedback in the following format:

   Modificare propusă:..................

   Justificare: ........................

  • 13
  • 13
  • June 5, 2019 | 1:35 pm

   Cultura Alternativa Alternative Culture