Stiri

Invitație eveniment dezbatere Tinerii absolvenți de arte – între ușile închise și frontierele deschise

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

Pe 15 noiembrie, Asociația Culturală Flower Power va susține la CNR-UNESCO, în cadrul evenimentului ”Porți deschise la CNR UNESCO”, derulat în perioada 29 octombrie-26 noiembrie 2018, evenimentul dezbatere Tinerii absolvenți de arte, între ușile închise și frontierele deschise”.

 

Evenimentul va avea loc la sediul CNR UNESCO din Strada Anton Cehov nr. 8, sector 1, București, joi, 15 noiembrie, între orele 15:00 și 17:00.

 


Tema principală a dezbaterii este integrarea tinerilor absolvenți ai universităților de arte din România în viața culturală actuală. Sunt pregătite instituțiile pentru a angaja tineri absolvenți din domeniile artistice ? Sunt tinerii dornici să se angajeze în instituțiile cu profil artistic ? Ce alte posibilități de integrare a artiștilor tineri pe piața muncii, există în peisajul cultural actual ? Finanțările autorităților locale și centrale pot asigura un suport dezvoltării inițiativelor culturale și artistice ?

 

Dezbaterea va prezenta invitaților și proiectul ”Cultura Alternativă”, proiect dedicat formulării unei politici publice alternative cu privire la Statutul Artistului în România (www.statutulartistului.ro), un proiect inițiat de Asociația Culturală Flower Power și selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European. Proiectul ”Cultura Alternativă” se bucură și de patronajul CNR-UNESCO.

 

Avem rugămintea să ne confirmați participarea dvs. la eveniment pe adresele  anca.constantin@statutulartistului.ro sau daniela.apostol@statutulartistului.ro , adrese pe care le puteți folosi pentru a afla orice alte detalii legate de acest eveniment.